Prawie sześć miesięcy pracy na same podatki? Kiedy Zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin

  • taxes-1027103_1920

Od 9 czerwca przestajemy pracować na rząd, a zaczynamy na siebie. Dokładnie 9 czerwca wypada w tym roku dzień wolności podatkowej. Symboliczną datę wyliczyło Centrum im. Adama Smitha. To absolutny rekord, bo dotąd na państwo musieliśmy pracować zawsze dłużej.

Dzień wolności podatkowej znany jest w naszym kraju od 1994 roku. Do obliczania tego dnia – informuje Centrum – służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto. W skrócie chodzi o to, ile wydaje państwo a ile zarabiają w sumie jego obywatele.

“Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych” – czytamy w komunikacie Centrum.

W stosunku do 23 dotychczasowych lat, w 2017 roku Dzień Wolności Podatkowej wypada najwcześniej. W 1994 roku – pierwszym, gdy był wyliczany, wypadał 1 lipca. W 2016 roku było to 15 czerwca. Tylko w rok zyskaliśmy więc prawie tydzień.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *